Derin Doku Masajı
Derin doku masajı, kasların her birine yönlendirilmiş yavaş vuruşlar,
doğrudan basınç veya friksiyon uygulayarak kronik kas gerilim modellerini
gevşetmek için kullanılır. İsveç masajına kıyasla daha derin kas
katmanlarına, dirsekler yardımıyla daha fazla basınç uygulanır; adına derin
doku masajı denilmesinin nedeni de budur ve kronik kas gerilimi için etkindir.